Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne: 

 

piątek godz. 18:30 kaplica Królowej Apostołów (wejście od strony ul. Elżbietańskiej)

pierwszy piątek miesiąca Kościół Św. Elżbiety godz. 16.00
 

 

"Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego." (Ps 95.8ab)

 

Rekolekcje – jest to szczególny czas zatrzymania się. Stanięcia w prawdzie przed sobą w obecności Boga, aby jego oczami popatrzeć na swoje życie. To ofiarowanie czasu Bogu, aby on nas przemieniał. Jest to czas wewnętrznego wyciszenia, zostawienia na boku codziennych trosk i problemów. Chyba szczególnie dzisiaj każdemu z nas potrzebny jest czas zatrzymania, wyciszenia, bo żyjemy w chaosie, hałasie i zabieganiu. Aby móc normalnie funkcjonować potrzebny jest czas na odpoczynek od świata. Codzienne życie wpływa także na życie duchowe. Bez zatrzymania przed Panem nie będzie wzrostu duchowego. Każdemu z nas są potrzebne rekolekcje. 

Zachęcamy, aby każda osoba będąca w odnowie przynajmniej raz na dwa lata uczestniczyła w rekolekcjach zamkniętych. Szczególnie o swoją formację powinny się troszczyć osoby posługujące w Grupie Odnowy.
W Odnowie szczególną rolę odgrywają trzy rodzaje rekolekcji:
1.Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)
2.„Uzdrowienie wspomnień”
3.„Akceptacja siebie inne rodzaje Rekolekcji

W formacji możemy i powinniśmy korzystać także z innego rodzaju rekolekcji proponowanych przez Odnowę i Domy Rekolekcyjne. Np:

•Rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”
•Rekolekcje Eucharystyczne
•Rekolekcje dla liderów
•Rekolekcje o rozeznawaniu
•Rekolekcje „Boże drogi zbawienia”
•Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe
•Kurs „Pierwsze Słowo”
•Warsztaty o posłudze modlitwą wstawienniczą

Weekendy Formacyjne

Są pomocą w przemienianiu swojego życia i formacji. Są to krótsze rekolekcje. Jest to propozycja dla wielu osób, którym jest trudno znaleźć dłuższy okres czasu na rekolekcje. Nie można jednak ograniczyć się do weekendów, ale trzeba postarać się na wygospodarowanie czasu na kilkudniowe rekolekcje zamknięte.
•Weekend formacyjny „ Panie rozpal mnie na nowo”
•Weekend o cierpieniu - „Weź krzyż swój i idź za Mną”
•Weekend o posłudze Modlitwą wstawienniczą
•Weekend Uzdrowienia wewnętrznego
•Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź
http://www.odnowa.jezuici.pl/


ZIMA 2014

●2 stycznia - rozpoczęcie Seminarium Eksternistycznego
●2 - 8 stycznia - Fundament rekolekcji ignacjańskich (zapisy zamknięte)
●9 - 17 stycznia - I Tydzień i Synteza rekolekcji ignacjańskich
●18 - 19 stycznia - sesja formacyjna na hali sportowej
●25 stycznia - I sesja Seminarium Eksternistycznego
●31 stycznia - 02 lutego - Warsztaty Muzyczne dla dorosłych
●22 lutego - II sesja Seminarium Eksternistycznego

Centrum Formacji Ignacjańskiej w Gdyni - www.icfd.pl

07.01.2014 - 12.01.2014 Fundament Wolne miejsca
28.01.2014 - 02.02.2014
04.03.2014 - 09.03.2014
20.05.2014 - 25.05.2014
17.06.2014 - 22.06.2014
18.01.2014 - 26.01.2014 I Tydzień Ćwiczeń Duchowych
15.02.2014 - 23.02.2014
26.04.2014 - 04.05.2014
28.06.2014 - 06.07.2014
18.01.2014 - 26.01.2014 II Tydzień Ćwiczeń Duchowych
15.02.2014 - 23.02.2014
26.04.2014 - 04.05.2014
18.01.2014 - 26.01.2014 IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych
15.02.2014 - 23.02.2014 III Tydzień Ćwiczeń Duchowych
28.06.2014 - 06.07.2014
26.04.2014 - 04.05.2014 Z indywidualnym prowadzeniem Wolne miejsca Rekolekcje
27.02.2014 - 02.03.2014 Sesja formacyjna - Moja osobowość
21.03.2014 - 23.03.2014 Sesja formacyjna - Doświadczenie przełomu życia
10.04.2014 - 13.04.2014 Sesja - O przebaczeniu
14.03.2014 - 16.03.2014 Ignacjański weekend dla małżeństw Wolne miejsca ­ Wspólnota Kochać i służyć
28.03.2014 - 30.03.2014 Spotkania Małżeńskie - weekend pogłębiający o potrzebach Informacja na stronie Spotkań Małżeńskich Spotkania Małżeńskie (lub dla narzeczonych)
04.04.2014 - 06.04.2014 Skupienie dla rodziców po stracie dziecka Wolne miejsca Rekolekcje
09.05.2014 - 11.05.2014 Rekolekcje dla narzeczonych - kurs przedmałżeński dla narzeczonych)
06.06.2014 - 08.06.2014 Ignacjański weekend dla małżeństw Wolne miejsca ­ Wspólnota Kochać i służyć
10.06.2014 - 15.06.2014 Rekolekcje Ignacjańskie dla Seniorów Wolne miejsca Rekolekcje

Terminy w Polsce: http://www.rekolekcje.jezuici.pl/index.php/terminy/56-rekolekcje-ignacjaskie-terminy


Centrum Formacji Magdalenka
http://cfwieczernik.odnowa.org/propozycje-formacj


Formacja osobista poprzez konferencje Internetowe
http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/

Ciekawe strony


Internetowa TV Dobre Media - http://www.dobremedia.org/

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym - http://odnowa.org/

Diecezja Gdańska - http://www.gdansk.odnowa.org

Grupa uwielbienia Miłosierdzia Bożego - http://uwielbieniemilosierdzia.pl/

Diecezja Płocka - http://www.plockodnowa.org/