Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:
 

kościół św. Elżbiety

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00


Chwalcie łąki umajone ...

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do kościoła św. Elżbiety w Gdańsku w pierwszy piątek miesiąca (07-05-2021r.) po mszy świętej o godz. 16:00 na adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 18:00.

 

 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską
 Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,  i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.
(Mk 3, 13-19) 

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie