Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:

 

zawieszone w czasie narodowej kwarantanny

  

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię

(Por. Flp 2, 8-9)

"Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił." (Łk 5, 12-16)


Szczęść Boże, Kochani!

Z radością w sercu zapraszamy na cotygodniowe spotkanie naszej wspólnoty, które będzie 11 stycznia 2019. Rozpoczniemy je o godz. 18:00 Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy domowej księży pallotynów.
Po Adoracji będziemy uczestniczyć w Eucharysti. Tego dnia Dobry Bóg zaprasza nas do zasłuchania się w Jego Słowo ukazujące nam Go jako Dawcę życia wiecznego (1 J 5, 5-13) i Lekarza, którego największym pragnieniem jest nasze oczyszczenie (Łk 5, 12-16).
Napełnieni Bożym Słowem przystąpimy do Stołu Eucharystycznego, aby przyjąć do serc Tego, Który pragnie nieustannie dzielić się z nami Swoją Miłością.

Po Eucharystii staniemy razem do modlitwy uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Po modlitwie spontanicznej wyciszymy się, aby ponownie wysłuchać i rozważyć Słowo dane nam przez Kościół tego dnia. Podzielimy się tym co nam w duszy gra z obecnymi na spotkaniu.


Zapraszamy z serca
 

Effatha, Gdańsk 8 stycznia 2019

 

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie