Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:

 

 

piątek godz. 18:00 Kaplica Królowej Apostołów (wejście od ul. Elżbietańskiej)

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00 Kościół Św. Elżbiety
 

 

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie

 

"Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników»." (Mt 9, 9-13)


Szczęść Boże, Kochani!

Przed nami Pierwszy Piątek lipca. Zapraszamy na wspólne przeżycie Eucharystii 5 lipca 2019 o godz. 16:00 w kościele św. Elżbiety. Tego dnia Słowo Boże ukazuje nam jak Dobry Bóg opiekuje się tymi, ktorych wybrał (Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67), (Ps 106, 1b-5) i do czego ich zaprasza (Mt 9, 9-13).
Czy jestem świadom tego do czego Bóg mnie powołuje ? Jak odpowiadam na Jego wezwanie ?

Po Eucharystii zapraszamy na Adorację Boga w Najświętszym Saramencie, kóra potrwa do godz. 18:00. A po niej na  modlitwę wstawienniczą do Kaplicy Królowej Apostołów.


 

Zapraszamy z serca
 

Effatha, Gdańsk 30 czerwca 2019

 

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie