Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:
 

kościół św. Elżbiety

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00


Chwalcie łąki umajone ...

 
 
 
 
 
 
 
 

"Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników»." (Mt 9, 9-13)


Szczęść Boże, Kochani!

Przed nami Pierwszy Piątek lipca. Zapraszamy na wspólne przeżycie Eucharystii 5 lipca 2019 o godz. 16:00 w kościele św. Elżbiety. Tego dnia Słowo Boże ukazuje nam jak Dobry Bóg opiekuje się tymi, ktorych wybrał (Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67), (Ps 106, 1b-5) i do czego ich zaprasza (Mt 9, 9-13).
Czy jestem świadom tego do czego Bóg mnie powołuje ? Jak odpowiadam na Jego wezwanie ?

Po Eucharystii zapraszamy na Adorację Boga w Najświętszym Saramencie, kóra potrwa do godz. 18:00. A po niej na  modlitwę wstawienniczą do Kaplicy Królowej Apostołów.


 

Zapraszamy z serca
 

Effatha, Gdańsk 30 czerwca 2019

 

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie