Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:

 

zawieszone w czasie narodowej kwarantanny

 

Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał !!!

 

"Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,
i sławcie Jego święte imię." (Ps 97, 1-2. 5-6. 11-12)

Szczęść Boże, Kochani!

Trwając w radości Oktawy Bożego Narodzenia zapraszamy na spotkanie naszej wspólnoty.
Spotkamy się 27 grudnia 2019 o godz. 18:00. W cichej Adoracji uwielbimy Boże Dziecię, które niesie radość całemu światu.

Następnie rozpoczniemy Eucharystię w czasie, której możemy spotkać Dobrego Boga w Jego Słowie oraz obecnego pod postacią Białego Chleba.

Po Eucharystii zapraszamy do salki pod Kaplicą M.B. Królowej Apostołów gdzie podzielimy się opłatkiem składając sobie nawzajm życzenia płynące z serca. Następnie zasiądziemy przy stole zastawionym smakołykami, które przyniesiemy z sobą, z radością kolędując Małemu.

Zapraszamy z serca do Kaplicy Domowej Księży Pallotynów
 


Effatha, Gdańsk 26 grudnia 2019

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie