Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:
 

kościół św. Elżbiety

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00


Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia
(J 8, 12)Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".


Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię?
lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"
A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

Mt 25, 34-40 


Szczęść Boże, Kochani!

Odpowiadając na wezwanie Pana Jezusa "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40), niektóre osoby z naszej wspólnoty uczestniczą w dziełach pomocy osobom bezdomnym:
- jest to wyjście na ulicę na Przymorzu do tych osób z kawą/herbatą, kanapkami i... świadectwem wiary
- jest to adaptacja budynku w Rumii, który będzie służył osobom bezdomnym, znajdującym tam pomoc
- jest to towarzyszenie konkretnej osobie z ośrodka Brata Alberta na Równej w Gdańsku, budowanie relacji i... świadectwa wiary
- jest to uczestniczenie z osobami bezdomnymi we Mszy św. w tym ośrodku.

Dzisiaj każdy z nas może wesprzeć te działania jałmużną

wpłacając na konto Stowarzyszenia Odnowy w Duchu Świętym EVANGELIUM

PKO Bank Polski (PKO BP) : 47 1020 1811 0000 0702 0324 9562 z dopiskiem "Bezdomni"

Po zakończeniu kwarantanny zachęcamy do włączenia się również poprzez inne formy czynów miłosierdzia.

 

Effatha, Gdańsk 5 kwietnia 2020

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie