Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:
 

kościół św. Elżbiety

piątek godz. 17:15

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00


Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki
(
J 6, 51ab)

 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.

Pragnąc rozpocząć ten artykuł przytoczyłem słowa św. Pawła, który precyzyjnie określa charyzmaty, czyli dary Ducha Świętego, które otrzymaliśmy już w dniu Chrztu Świętego, umocniliśmy je w Sakramencie Bierzmowania.

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,
drugiemu umiejętność poznawania
według tego samego Ducha,
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha,
innemu dar czynienia cudów,
innemu proroctwo,
innemu rozpoznawanie duchów,
innemu dar języków
i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”.
(1Kor 12, 8-1)

Duch Święty tak bardzo obecny w życiu Kościoła przyciąga, porywa również i w tych czasach, co możemy zaobserwować podczas np. Mszy Świętej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne. Częstym znakiem działania Ducha Świętego są "spoczynki", a bardziej precyzyjnie nazywając Upadki w Duchu Świętym.

Tym jakże na pozór kontrowersyjnym tematem chciałbym się zająć i zachęcić do lektury, a dokładnie mówiąc do artykułu, który ukazał się na łamach Gościa Niedzielnego i który w bardzo obiektywny sposób przedstawia ów zjawisko, które tak wielu ludzi pociąga i intryguje, jak i przeraża. Czy to zjawisko, dla wielu wiernych jest czymś dobrym? Czymś potrzebnym? Czymś, co spowoduje powrót do sakramentów?
Na te i zapewne wiele innych rodzących się pytań, mam nadzieję, że odpowie ten materiał, który został przygotowany w dużej pokorze oraz w odpowiedniej dozie sceptycyzmu, który już na samym początku można zaobserwować, a nawet poczuć.
Ciekawe wypowiedzi znanych kapłanów potwierdzają wielkosć tego zjawiska, jego powagę oraz również pewnego rodzaju zagrożenie, które wypływają najczęściej z ludzi.
W artykule znajdziemy wypowiedzi znanych kapłanów między innymi koszalińskiego biskupa Edwarda Dajczaka, ks. prof. Leszka Misiarczyka egzorcysty, ks. Rafała Jarosiewicza, ks. Jana Reczka, autora znakomitej książki „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” oraz znanego dobrze o. Remigiusza Recława SJ.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem, którego autorem jest redaktor GN Marcin Jakimowicz, który w bardzo obiektywny sposób, przedstawił i zachęcił tym samym czytelnika do dyskusji i przemyśleń.

zapraszam serdecznie do lektury  - artykuł Marcina Jakimowicza  "Spocznij"

 

Effatha, Gdańsk 11 marca 2014 r

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie