Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:
 

piątek godz. 18:00 Kaplica Królowej Apostołów (wejście od ul. Elżbietańskiej)

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00 kościół św. Elżbiety

 

 

Drogi Przyjacielu,

 

Jezus nauczając porównał Królestwo Boże do drzewa, które wyrosło z ziarenka gorczycy, stając się tak wielkim, że dawało cień i schronienie ptakom (Ewangelia wg św. Łukasza 13, 18-19).

 

Wspólnota „Effatha” jest jedną z gałązek, a może nawet listków tego drzewa, które dzięki Bogu wyrosły i trwają w Kościele Katolickim.

 

Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA w Gdańsku

 

Zaprasza na spotkania modlitewne:

piątek godzina 18.30 kaplica Królowej Apostołów 

(wejście od ul. Elżbietańskiej) 

pierwszy piątek miesiąca Kościół Św.Elżbiety godz.16.00

 

Spotkania modlitewne Wspólnoty EFFATHA rozpoczynamy Mszą św. w kaplicy Matki Bożej Królowej Apostołów przy kościele św. Elżbiety. Po Eucharystii trwamy w dalszej modlitwie prowadzonej przez animatorów, podczas, której wielbimy Boga spontaniczną modlitwą w językach, dziękujemy za wszelkie łaski otrzymane z Jego rąk, przepraszamy za nasze słabości i upadki, oraz z ufnością prosimy o dary i charyzmaty Ducha Świętego. Kapłan obecny na spotkaniu kieruje do nas katechezy oparte na fragmentach Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Ważną częścią spotkania modlitewnego jest czytanie i rozważanie Słowa Bożego, oraz dzielenie się refleksjami odnośnie jego treści.  W czasie spotkań członkowie wspólnoty dzielą się również świadectwami działania Boga w ich życiu, oraz darem proroctwa i poznania poprzez przekaz radości, światła, pocieszenia, nadziei i miłości do bliźniego. Ponadto wspólnota posługuje w pierwszy piątek miesiąca modlitwą wstawienniczą, gdzie każdy może doświadczyć spotkania z Żywym Bogiem.

 

Początek: „Przypowieść o Królestwie Bożym i trzech miarach mąki”

(Mt 13,33) (Ł 13,21)

 

Wspólnota EFFATHA jest pierwszą wspólnotą Charyzmatycznego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Gdańskiej. Początki Wspólnoty datują się na rok 1977 i związane są z inicjatywą trzech młodych kobiet: Izabeli Cieślewicz, Lucyny Minkiewicz i Barbary Tomczak, początkowo spotykających się w domowej grupie modlitewnej.

Pokorni charyzmatycy

– W ogóle nie chodziliśmy do kościoła. Żyliśmy w małżeństwie niesakramentalnym, które w tamtym czasie było bliskie rozpadu. Wszystko się zmieniło, gdy trafiliśmy do Effathy... – opowiadają Aneta i Jacek, którzy w Odnowie są już 10 lat.

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie