Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:
 

kościół św. Elżbiety

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00


Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia
(J 8, 12)

 

Drogi Przyjacielu,

 

Jezus nauczając porównał Królestwo Boże do drzewa, które wyrosło z ziarenka gorczycy, stając się tak wielkim, że dawało cień i schronienie ptakom (Ewangelia wg św. Łukasza 13, 18-19).

 

Wspólnota „Effatha” jest jedną z gałązek, a może nawet listków tego drzewa, które dzięki Bogu wyrosły i trwają w Kościele Katolickim.

 

Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA w Gdańsku

 

Zaprasza na spotkania modlitewne:

piątek godzina 18.30 kaplica Królowej Apostołów 

(wejście od ul. Elżbietańskiej) 

pierwszy piątek miesiąca Kościół Św.Elżbiety godz.16.00

 

Spotkania modlitewne Wspólnoty EFFATHA rozpoczynamy Mszą św. w kaplicy Matki Bożej Królowej Apostołów przy kościele św. Elżbiety. Po Eucharystii trwamy w dalszej modlitwie prowadzonej przez animatorów, podczas, której wielbimy Boga spontaniczną modlitwą w językach, dziękujemy za wszelkie łaski otrzymane z Jego rąk, przepraszamy za nasze słabości i upadki, oraz z ufnością prosimy o dary i charyzmaty Ducha Świętego. Kapłan obecny na spotkaniu kieruje do nas katechezy oparte na fragmentach Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Ważną częścią spotkania modlitewnego jest czytanie i rozważanie Słowa Bożego, oraz dzielenie się refleksjami odnośnie jego treści.  W czasie spotkań członkowie wspólnoty dzielą się również świadectwami działania Boga w ich życiu, oraz darem proroctwa i poznania poprzez przekaz radości, światła, pocieszenia, nadziei i miłości do bliźniego. Ponadto wspólnota posługuje w pierwszy piątek miesiąca modlitwą wstawienniczą, gdzie każdy może doświadczyć spotkania z Żywym Bogiem.

 

Początek: „Przypowieść o Królestwie Bożym i trzech miarach mąki”

(Mt 13,33) (Ł 13,21)

 

Wspólnota EFFATHA jest pierwszą wspólnotą Charyzmatycznego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Gdańskiej. Początki Wspólnoty datują się na rok 1977 i związane są z inicjatywą trzech młodych kobiet: Izabeli Cieślewicz, Lucyny Minkiewicz i Barbary Tomczak, początkowo spotykających się w domowej grupie modlitewnej.

Pokorni charyzmatycy

– W ogóle nie chodziliśmy do kościoła. Żyliśmy w małżeństwie niesakramentalnym, które w tamtym czasie było bliskie rozpadu. Wszystko się zmieniło, gdy trafiliśmy do Effathy... – opowiadają Aneta i Jacek, którzy w Odnowie są już 10 lat.

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie