Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:
 

kościół św. Elżbiety

piątek godz. 17:15

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00


Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki
(
J 6, 51ab)

 

Podczas nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia przypomnieliśmy sobie, że najcenniejszym z udzielonych nam darów jest sam Bóg, który daje się człowiekowi. On nadaje sens naszemu życiu, jest źródłem naszego istnienia. Dlatego w naszych sercach rodzi się pragnienie wyrażane w psalmie: "Wśród ludów będę chwalił Cię Panie, zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość sięga niebios, a wierność Twoja po chmury" (Ps 57,10-11)

 

W naszych przyjacielskich relacjach z Bogiem jest nieodzowna wzajemność. "Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał" (Ps 37,5)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana podejmuje biblijną formułę przymierza Boga z narodem, wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które miały miejsce w dziejach Polski i Kościoła, np. Śluby Jasnogórskie.
W odniesieniu do Jezusa możemy mówić jedynie o uznaniu Go Królem, a nie o ustanowieniu Go Królem. Polska, w Jubileuszowym Roku 1050 rocznicy swojego Chrztu, uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa w naszym narodzie i naszych sercach. Akt ten jest również formą zawierzenia całego narodu Bożemu Miłosierdziu.

Królestwo Jezusa Chrystusa jest całkowicie inne niż polityczne rządy narodów. To Jezus powiedział: "Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was" (Łk 17, 21b). Ono spełnia się w Kościele.
Prawa Bożego nie można zmienić - obowiązuje nas posłuszeństwo w wierze ! To Jezus w Kościele pełni władzę przez Liturgię, posługę Słowa Bożego i Sakramenty.
Wewnątrz Kościoła są różne wspólnoty wiernych. Zadaniem naszej wspólnoty "Effatha"  jest osobiste otwarcie się na Jezusa Chrystusa, a tym samym na wszystkich wiernych Kościoła. Królestwo Jezusa daje wolność, można Go nie przyjąć i odrzucić tak jak pierwszy łotr na krzyżu. A można tak jak drugi złoczyńca, uznać się za grzesznika i wyznać wiarę - Ty jesteś Królem, ja pragnę Twego Królestwa. Drugi złoczyńca zobaczył człowieka ukrzyżowanego, a uznał Go za Króla. Chrystus może królować w sercu każdego z nas, zależy to tylko od naszej woli.
Wspólnota nasza daje mi i nam wszystkim siłę do pogłębiania wiary, kroczenia drogą wyznaczoną przez Chrystusa - Króla Wszechświata.

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !

Stenia

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie