Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym EFFATHA

zaprasza na spotkania modlitewne:
 

kościół św. Elżbiety

pierwszy piątek miesiąca  godz. 16.00


Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia
(J 8, 12)

Podczas nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia przypomnieliśmy sobie, że najcenniejszym z udzielonych nam darów jest sam Bóg, który daje się człowiekowi. On nadaje sens naszemu życiu, jest źródłem naszego istnienia. Dlatego w naszych sercach rodzi się pragnienie wyrażane w psalmie: "Wśród ludów będę chwalił Cię Panie, zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość sięga niebios, a wierność Twoja po chmury" (Ps 57,10-11)

 

W naszych przyjacielskich relacjach z Bogiem jest nieodzowna wzajemność. "Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał" (Ps 37,5)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana podejmuje biblijną formułę przymierza Boga z narodem, wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które miały miejsce w dziejach Polski i Kościoła, np. Śluby Jasnogórskie.
W odniesieniu do Jezusa możemy mówić jedynie o uznaniu Go Królem, a nie o ustanowieniu Go Królem. Polska, w Jubileuszowym Roku 1050 rocznicy swojego Chrztu, uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa w naszym narodzie i naszych sercach. Akt ten jest również formą zawierzenia całego narodu Bożemu Miłosierdziu.

Królestwo Jezusa Chrystusa jest całkowicie inne niż polityczne rządy narodów. To Jezus powiedział: "Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was" (Łk 17, 21b). Ono spełnia się w Kościele.
Prawa Bożego nie można zmienić - obowiązuje nas posłuszeństwo w wierze ! To Jezus w Kościele pełni władzę przez Liturgię, posługę Słowa Bożego i Sakramenty.
Wewnątrz Kościoła są różne wspólnoty wiernych. Zadaniem naszej wspólnoty "Effatha"  jest osobiste otwarcie się na Jezusa Chrystusa, a tym samym na wszystkich wiernych Kościoła. Królestwo Jezusa daje wolność, można Go nie przyjąć i odrzucić tak jak pierwszy łotr na krzyżu. A można tak jak drugi złoczyńca, uznać się za grzesznika i wyznać wiarę - Ty jesteś Królem, ja pragnę Twego Królestwa. Drugi złoczyńca zobaczył człowieka ukrzyżowanego, a uznał Go za Króla. Chrystus może królować w sercu każdego z nas, zależy to tylko od naszej woli.
Wspólnota nasza daje mi i nam wszystkim siłę do pogłębiania wiary, kroczenia drogą wyznaczoną przez Chrystusa - Króla Wszechświata.

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !

Stenia

Intencje

Ostatnio Dodane

Logowanie